:      

 NIMA NIMA

NĪMA MAC rīko mācību kursu specialitātē "NEKUSTA ĪPAŠUMA SPECIĀLISTS . Interesentus lūdzam aizpildīt un nosūtīt pa e- pastu nima1sv@yahoo.com "Pieteikuma anketu". Vairāk skat. nodaļu NĪMA MAC. Mēs ar jums noteikti sazināsimies.. Apmeklejiet Regulāros Seminārus un Kursus: Seminārs"Dzīvokļa īpašuma likums" A)Nekustamā īpašuma tirdzniecība; B)Nekustamā īpašuma vērtēšana; C)Dzīvojamo māju pārvaldīsana un apsaimniekošana; D)Nekustamā īpašuma speciālists. Pilnu informāciju Par A), B) C) un D) programmām Skat. NODAĻA NĪMA MAC "NI Tirdzniecības speciālists"Rambler's Top100
Pietiek - Zemes baronu lobijs

Zemes baronu lobijs taisnīgajā Latvijas tiesā?

NĪLA*
01.10.2018.


Pirmkārt, precizēsim NĪLA, Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība (turpmāk NĪLA), kuras dibināšanas pamatmērķis ir visu Latvijas Nekustamā īpašuma (turpmāk NĪ) lietotāju interešu aizstāvēšanhttps://pietiek.com/raksti/zemes_baronu_lobijs_taisnigaja_latvijas_tiesaa, iepriekšējā publikācijā pieļauto kļūdu. Proti, NĪLA aicināja žurnālistus pieprasīt no RAT un Tiesu administrācijas, kas uztur TIS, informāciju par civillietu sadalīšanas kritērijiem, kurus atbilstoši Rīgas apgabaltiesas (RAT) Lietu sadales plānam par procedūru atbildīgā amatpersona - kancelejas vadītāja I.S. iespējams ar roku atzīmē īpašus tiesnešus pirms lietu datorizētās sadalīšanas, tādējādi padarot procedūru par precīzi kontrolējamu, kad katra konkrētā lieta tiek sadalīta konkrētiem tiesnešiem. Tieši publikācijas tapšanas laika periodā kancelejas vadītāja I.S. bija atvaļinājumā, tādējādi par lietu datorizēto sadalīšanu tajā laikā ir atbildīga viņas aizvietotāja, kas tomēr nemaina lietas būtību: atbilstoši RAT tiesu sēžu kalendāram 2018.gada septembrī un oktobrī, kas ir brīvi pieejams Tiesu informācijas sistēmā (turpmāk - TIS) skat. http://tis.ta.gov.lv/court.jm.gov.lv/stat/html/index_201808.html, baronu impērijas civillietas, kas RAT tiek datorizēti sadalītas automātiski un nejaušā kārtībā, dīvainā kārtā nonāk pie vieniem un tiem pašiem 14 (četrpadsmit) no 37 (trīsdesmit septiņiem)4 RAT tiesnešiem - Civillietu kolēģijas tiesas priekšsēdētājai Līgai Blūmiņai (3 lietas), Laumai Volbergai (3 lietas), Ilzei Ramanei (2 lietas), Olitai Blumfeldei (3 lietas). Līdz 2018.gada beigām jaunbaronu impērijas lietas RAT uzticēts izskatīt arī tiesnešiem Leldei un Inesei Graudai, Ligitai Gavarei, Mārtiņam Sviķim, RAT priekšsēdētājas p.i. viņas prombūtnes laikā Dzintrai Baltai, Mildai Zelmenei, Lidijai Pličai, Inesei Strelčai, Ilzei Celmiņai un Svetlanai Beļajevai pa vienai lietai katram no tiesnešiem. Citi tiesneši līdz šai ekskluzīvai lietu kategorijai automātiskās un nejaušās lietu datorizētas sadalīšanas rezultātā nav pielaisti.

2018.gada 25.septembrī Saeimas Valsts un pašvaldību lietu komisija asās diskusijās izskatīja jautājumu par tādu problēmas atrisināšanas variantu, kā piespiedu nomā esošo zemes gabalu izpirkšanu5. Ņemot vērā priekšvēlēšanas kampaņu, jautājuma galīga atrisināšana būs iespējams jau citu Saeimas deputātu uzdevums, tomēr baronu ierosinātie tiesvedības procesi, kuru skaits jau skaitāms simtos.

Šoreiz NĪLA pētīja Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas (turpmāk RPVPT) tiesas sēžu kalendāru 2018.gada septembrī6 , oktobrī7, novembrī8 un decembrī.9. Situācija RPVPT ir absolūti līdzīga situācijai RAT un ir sekojoša.

Līdz 2018.gada beigām jaunbaronu impērijas 50 (piecdesmit!) lietas tiesa datorizēti uzticēja izskatīt sekojošiem 17 (septiņpadsmit) no 43 (četrdesmit trim)10 RPVPT tiesnešiem: Ina Baiko, Imants Dzenis, Svens Lorencs, Aelita Ignatjeva, Kristīne Zdanovska, Inese Strode, Antra Zute, - pa vienai lietai katram no tiesnešiem, kopā 7 lietas; Agnese Feldmane (2 lietas), Inga Pujate (2 lietas), Inguna Casno (2 lietas), Rinalds Silakalns (3 lietas), Sandra Meliņa (4 lietas), Inese Sniķere (4 lietas), Inga Krigena-Jurkāne (5 lietas), Kristīne Maike (5 lietas), Doloresa Bambere (6 lietas). Visvairāk zemes jaunbaronu lietas RPVPT datorizēti sadalīja tiesnesei Anitai Moļņikai 9 lietas(!). Citi tiesneši līdz šai ekskluzīvai lietu kategorijai automātiskās un nejaušās lietu datorizētas sadalīšanas rezultātā, tāpat kā RAT, nav pielaisti.

Atgādināsim, ka šajā gadījumā runa ir par zemi, kas iegūta un ir nevis vēsturisko zemes īpašnieku vai viņu mantinieku īpašums likuma Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 12. panta pirmās daļas izpratnē11, bet zeme, ko gan no mantiniekiem nopirka komersants komercdarījumu rezultātā un tikai ar mērķi gūt peļņu. Proti, jaunbaronu lietās nevar būt ne runas par vēsturisko zemes īpašnieku un/vai viņu mantinieku īpašuma tiesību aizsardzību.

Vēršam valsts tiesībsargājošu institūciju un sabiedrības uzmanību, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ir tikai viena no 9 (deviņām) Rīgas tiesu apgabala tiesām (Latvijā ir vēl Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales tiesu apgabalu tiesas), kurā, kā redzams, zemes jaunbaronu lietas, tāpat kā RAT, izskata tumsā ievēlētie īpaši tiesneši. Turklāt, datorizētās un nejaušās lietu sadales rezultātā dažiem no minētajiem īpašiem tiesnešiem jaunbaronu lietas bieži vien tiek sadalītas pa divām lietām vienam īpašam tiesnesim vienā lietu sadales dienā.

Par to, kādā veidā daži no minētājiem īpašiem pieņem lēmumus, rakstīsim nākamajā publikācijā, tomēr aicinām plašu sabiedrību konstruktīvai diskusijai par tādas nejaušas datorizētās lietas sadales procedūras pieļaujamību Latvijas tiesu sistēmā.

* NĪLA, Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība

11 Skat. Tieslietu ministrijas skaidrojums par Piespiedu nomas tiesisko attiecību aktuālajiem jautājumiem šeit: https://www.tm.gov.lv/lv/cits/piespiedu-nomas-tiesisko-attiecibu-aktualie-jautajumi<<


  2002 BIEDRĪBA NIMA/NĪMA MAC. .
..: 29105545
E-MAIL: nima1sv@yahoo.com
 
   - : 4105532   


Rambler's Top100
Top.LV