Par kompāniju  :  Ētikas kodekss    

AdministrācijaAdministrācija
Ētikas kodekssĒtikas kodekss
SertifikācijaSertifikācija
Mākleris un aģentsMākleris un aģents
Profesionālās izglītības sistēmaProfesionālās izglītības sistēma
NĪMA MAC piedāvāja piecu nedēļu mācību sesiju specialitātē "NEKUSTA ĪPAŠUMA SPECIĀLISTS (pirms NĪ darījumu starpnieku likuma spēkā stāšanās). Interesentus lūdzam aizpildīt, un nosūtīt pa e - pastu nima1sv@yahoo.com "Pieteikuma anketu". Vairāk skat. nodaļu NĪMA MAC. Mēs ar jums noteikti sazināsimies.. Apmeklejiet Regulāros Seminārus un Kursus: Seminārs"Dzīvokļa īpašuma likums" A)Nekustamā īpašuma tirdzniecība; B)Nekustamā īpašuma vērtēšana; C)Dzīvojamo māju pārvaldīsana un apsaimniekošana; D)Nekustamā īpašuma speciālists. Pilnu informāciju Par A), B) C) un D) programmām Skat. NODAĻA NĪMA MAC "NI Tirdzniecības speciālists"
Pieteikuma anketa

Mūsu partnieri


Rambler's Top100

Ētikas Kodekss nosaka mākleru un aģentu profesionālās darbības normas un pienākumus, kas ir stingri jāievēro. Nekādu apsvērumu dēļ mākleris un aģents nedrīkst pārkāpt Ētikas Kodeksa prasības.

1. PANTS

Aģentam un māklerim ir:

 • jāciena valsts vara un jāievēro visi tās likumi;
 • jāciena otra cilvēka pašcieņa un tiesības;
 • jābūt godīgam, taisnīgam un patiesam pret klientiem, trešajām personām un saviem kolēģiem;
 • jāaizstāv savs un savas profesijas gods un labais vārds visā profesionālajā darbībā;
 • jābūt mērķtiecīgam savu uzsākto darbu jānoved līdz galam visu savu iespēju robežās
 • jāatceras, ka labi padarīts darbs ir goda lieta; tas ceļ personīgo un profesijas prestižu
 • jācenšas vienmēr būt labi informētam visos jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu un savu profesionālo darbu.
2. PANTS

Māklerim un aģentam ir:
 • kopš 2010.gada jūlija mēneša savā profesionālajā darbībā jāvadās no Latvijā apstiprinatā ES profesijas standarta EN15733-2009;
 • jādalās ar kolēģiem sava darba pieredzē;
 • jāpalīdz kolēģiem savu iespēju un zināšanu robežās noskaidrot nesaprotamus jautājumus;
 • jāatturas no nevajadzīgas un nepamatotas savu kolēģu darba un viņu darba paņēmienu publiskas kritikas, ja vien viņu darbība nav negodīga vai noziedzīga, vai arī, ja viņi nav pārkāpuši šī Ētikas Kodeksa principus un prasības. Ja kritika ir nepieciešama, tad tai ir jābūt atklātai, objektīvai, argumentētai, pareizi un skaidri izteiktai, minot faktus, bet tikai tos, kuri ir izpaužami.
3. PANTS

Māklerim un aģentam ir jāievēro un jāaizsargā klientu intereses, ja tās ir godīgas un patiesas. Šis pienākums - būt uzticīgam klienta interesēm, māklerim un aģentam ir primārs, bet neatbrīvo no pienākuma būt godīgam pret visām ieinteresētajām personām.

Mākleris un aģents savu profesionālo attiecību laikā ar klientu vai trešo personu, kā arī pēc šo attiecību izbeigšanās, nedrīkst izpaust konfidenciālo informāciju, ja vien:
 • šī informācija nav nepieciešama kādas negodīgas vai noziedzīgas rīcības aizkavēšanai, novēršanai vai atklāšanai;
 • to neprasa tiesībsargājošās institūcijas.

Mākleris un aģents nedrīkst:
 • prasīt atlīdzību par starpniecības pakalpojumu no visām darījumā iesaistītajām pusēm; atlīdzību var pieņemt no visām darījumā iesaistītām pusēm ja tās par to ir iepriekš informētas un par to ir panākta savstarpēja vienošanās.
 • sniegt tādus pakalpojumus, kuru veikšanai nav iegūtas nepieciešamās zināšanas un nav saņemta speciāla atļauja, licence vai sertifikāts, ja to prasa likums.
 • pieļaut savu profesionālo kolēģu un klientu diskrimināciju ne vienā no tās pazīmēm.
Māklerim vai aģentam ir jāinformē klients vai viņa pārstāvis, ja māklera vai aģenta intereses ir plašākas par komisijas naudas saņemšanu; pārdodot sev piederošu īpašumu vai tādu, kurā viņam pieder kāda daļa, par to ir jāinformē pircējs.

Māklerim un aģentam ir jāvienojas ar klientu, ja viņi grib iegūt savā īpašumā daļu no klienta īpašuma.


  © 2002 Biedrība NĪMA/NĪMA MAC VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS
MOB.TĀLR: 29105545
E-pasts: nima1sv@yahoo.com
 
   Apmeklētāju skaits: 5177347   


Rambler's Top100