FIABCI-Latvia  :      

Jaunu biedru uzņemšanaJaunu biedru uzņemšana
1999-2005.g.Biedru saraksts1999-2005.g.Biedru saraksts
NĪMA MAC piedāvāja piecu nedēļu mācību sesiju specialitātē "NEKUSTA ĪPAŠUMA SPECIĀLISTS (pirms NĪ darījumu starpnieku likuma spēkā stāšanās). Interesentus lūdzam aizpildīt, un nosūtīt pa e - pastu nima1sv@yahoo.com "Pieteikuma anketu". Vairāk skat. nodaļu NĪMA MAC. Mēs ar jums noteikti sazināsimies.. Apmeklejiet Regulāros Seminārus un Kursus: Seminārs"Dzīvokļa īpašuma likums" A)Nekustamā īpašuma tirdzniecība; B)Nekustamā īpašuma vērtēšana; C)Dzīvojamo māju pārvaldīsana un apsaimniekošana; D)Nekustamā īpašuma speciālists. Pilnu informāciju Par A), B) C) un D) programmām Skat. NODAĻA NĪMA MAC "NI Tirdzniecības speciālists"
Pieteikuma anketa

Mūsu partnieri


Rambler's Top100

KAS IR FIABCI? Sk. arī "Jaunumi" un "NĪMA informē" mūsu saita nodaļās par neuzticības izteikumu.

 

FIABCI-LATVIA 1999-2005.g. biedru saraksts - attiecīgā saita nodaļā
www.fiabci.com

Nevalstiska organizācija ar konsultatīvu tiesību statusu (II kategorija) ANO Ekonomikas un sociālajā padomē.

FIABCI ir abreviatūra STARPTAUTISKĀS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA FEDERĀCIJAS nosaukumam franču valodā. FIABCI bāzējas Parīzē.

FIABCI ir pasaulē lielākā nekustamā īpašuma industrijas profesionāļus apvienojošu nacionālo organizāciju tīkls.

FIABCI apvieno 56 dalībvalstis, 4200 individuālos biedrus, 114 dažādas nacionālās nodaļas, kā arī 26 akadēmiskā un publiskā sektora biedrus.

FIABCI ir organizācija, kura apvieno, saista un reprezentē tūkstošiem nekustamā īpašuma profesionāļus visā pasaulē un kurā ir pārstāvētas visas nekustamā īpašuma disciplīnas.


FIABCI MĒRĶI

Starptautiskā Nekustamā īpašuma federācija FIABCI darbības mērķis ir dot iespēju tās biedriem - nekustamā īpašuma industrijas speciālistiem uzlabot savas darbības kvalitāti un kompetenci savstarpēji apmainoties ar informāciju, kā arī paplašināt sava biznesa iespējas, lokālā, nacionālā un starptautiskajā līmenī, kā arī kalpot sekojošiem mērķiem:

 1. Nodrošināt tiešus nekustamā īpašuma un biznesa paplašināšanas iespēju kontaktus.
 2. Palīdzēt uzlabot savstarpējās attiecības starp nekustamā īpašuma privāto un publisko sektoru sabiedrības interesēs.
 3. Sekmēt informācijas apmaiņai par galvenajiem tirgus, ekonomikas, valsts, pašvaldības un citiem nekustamā īpašuma industriju ietekmējošiem faktoriem.
 4. Veicināt profesionālo zināšanu un kultūras pasākumu apmaiņu starp dažādu valstu nekustamā īpašuma profesionāļiem.


FIABCI – LATVIA
sk. organizācijas struktūru

FIABCI – LATVIA ir FIABCI nacionālā nodaļa un darbojas kā bezpeļņas sabiedriska organizācija.


UZDEVUMS

Apvienot profesionāli strādājošos Latvijas nekustamā īpašuma industrijas speciālistus, kuri vienlaicīgi ir arī Starptautiskās nekustamā īpašuma profesionāļu federācijas FIABCI biedri.


MĒRĶI
 1. Pilnveidot Latvijas nekustamā īpašuma industrijas t.sk. tirgus speciālistu profesionālo meistarību un veicināt Latvijas nekustamā īpašuma industrijas integrāciju pasaules nekustamā īpašuma tirgū;
 2. Nodrošināt Latvijas NĪ industrijas speciālistu profesionālo interešu pārstāvēšana FIABCI un pasaules nekustamā īpašuma industrijā;
 3. Palielināt pasaules sabiedrības acīs Latvijas NĪ industrijas speciālistu profesionālo autoritāti un reputāciju;
 4. Veicināt un paplašināt Latvijas NĪ industrijas speciālistu uzņēmējdarbību, sadarbību profesionālajā, kultūras un personīgajā jomā pasaules nekustamā īpašuma industrijā;

DARBĪBA
 1. Organizēt un uzturēt sakarus starp Latvijas NĪ industrijas speciālistu FIABCI sekretariātu Parīzē.
 2. Informēt FIABCI – LATVIA nodaļas biedrus par visiem FIABCI starptautiskajiem pasākumiem un notikumiem pasaulē, organizēt un veicināt Latvijas nodaļas biedru piedalīšanos šajos pasākumos;
 3. Organizēt sakarus un vispusīgi veicināt Latvijas nodaļas speciālistu sadarbību uzņēmējdarbības, profesionālajā, kultūras un personīgajā jomā ar NĪ speciālistiem visā pasaulē.
 4. Latvijā ar FIABCI – LATVIA nodaļas starpniecību uzņemt jaunus FIABCI biedrus.

mob.t. 29105545
Email:nima1sv@yahoo.com

VADĪBA
Prezidents – Raitis Kalniņš
mob.t.29101177

Viceprezidente – Svetlana Sokolova
Mob.tālr.: 29105545
  © 2002 Biedrība NĪMA/NĪMA MAC VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS
MOB.TĀLR: 29105545
E-pasts: nima1sv@yahoo.com
 
   Apmeklētāju skaits: 5177402   


Rambler's Top100